Φεβρουάριος 2019

Age Of Empires 2 Counter Units

Ένας σύντομος οδηγός για τα Counter Units του AoC Barracks Units and their counters: Αν σας επιτεθούν με… Αντιμετωπίστε με… Champion Line Archers, Scorpions, Cav Archers, BB towers, Hand Cannoneers, Saracen Mamelukes, Aztec Jaguar Warriors, Byz Cataphracts, (Paladins) Halberdier line Champions, Archers, Cav archers, Scorpions, BB towers, Keep line, Hand Cannoneers, Saracen Mamelukes, Aztec Jaguar

Age Of Empires 2 Counter Units Read More »