A4G League Season 21
Age of Empires 2 Definitive Edition

Start Date:
Elimination:
Double elimination
Competition:
Singles
Bracket Size:
14/∞
Status:
Complete
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 To Finals
 
 
 
 
 
9. NaMinSeNoiazei  
  
8. Mits_OS 
 
5. LoganWolvie 
  
12. ion 
 
13. Panakota 
  
4. alexgelas 
 
3. chrydrak 
  
14. Jidba 
 
11. drouidomaxos 
  
6. The_Lifetamer 
 
7. Mangas 
  
10. Sotiris 
 
 
 
 
 
1. KronosJr 
  
  
  
9. NaMinSeNoiazei  
 
 
 
5. LoganWolvie 
  
  
  
13. Panakota 
 
 
 
3. chrydrak 
  
  
  
11. drouidomaxos 
 
 
 
7. Mangas 
  
  
  
2. nikanta 
 
 
 
 
1. KronosJr 
  
  
  
  
  
  
  
13. Panakota 
 
 
 
 
 
 
 
11. drouidomaxos 
  
  
  
  
  
  
  
7. Mangas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Panakota 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
7. Mangas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Panakota