Βαθμολογία για το A4G Age 2 League Series (Από το S20 και μετά)

H Βαθμολογία υπολογίζεται για κάθε season 1ος 15β, 2ος 10β, 3ος 8β, 4ος 6β, 5ος 3β, 6ος 3β, 7ος 2β, 8ος 2β και οι υπόλοιποι από 1β σαν bonus στήριξης του league!

ΌνομαPoints