Ανανεώθηκε στις 29/08/2020 (A4G Season 18)

RankΠαίκτηςΒαθμοί
1Mits_OS0
2Sotiris0
3KronosJr0
4Rooney0
5Molos0
6Psychosynthesis0
7Jimarass0
8MANOS0
9Chairman_Cheshire0
10Aenor0
11Jidba0
12Apsoutonas0
13Little_Donkey0
14MeepIamSheep0
15Mike3700
16Ridergr0
17Vatagis0
18Trelamenos540
19Goldthresh0
20Nick_pao130
21NaMinSeNoiazei0
22Panaxios0