Age IV League S05
Age Of Empires IV

Ημερομηνία Έναρξης:
16/11/2022 01:59
Αποκλεισμός:
Διπλός Αποκλεισμός
Διοργάνωση:
Άτομικη
Μέγεθος Bracket:
17/∞
Κατάσταση:
Complete
Round 1 Round 2 Round 3 Round 4 Round 5 To Finals
 
 
 
 
 
DarthRevan24 
  
goraki2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotiris 
  
  
  
goraki2 
 
 
 
sweaty_LOLITA 
  
  
  
Syn4mon 
 
 
 
Filip14 
  
  
  
Chris__SeVeN 
 
 
 
Antikouras 
  
  
  
Gerald 
 
 
 
Mits_OS 
  
  
  
eimaimagas19627 
 
 
 
KingGeo07 
  
  
  
The Moaw 
 
 
 
Paxihs 
  
  
  
Panakota 
 
 
 
KronosJr 
  
  
  
Jidba 
 
 
 
 
Sotiris 
  
  
  
  
  
  
  
Syn4mon 
 
 
 
 
 
 
 
Chris__SeVeN 
  
  
  
  
  
  
  
Gerald 
 
 
 
 
 
 
 
Mits_OS 
  
  
  
  
  
  
  
KingGeo07 
 
 
 
 
 
 
 
Paxihs 
  
  
  
  
  
  
  
Jidba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotiris 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Gerald 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KingGeo07 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Jidba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sotiris 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
KingGeo07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KingGeo07